jak sztuka wpływa na człowieka

Sztuka jest obecna na świecie prawdopodobnie od tak dawna, jak chodzi po ziemi człowiek. Już w czasach jaskiniowych, nasi przodkowie malowali obrazy na ścianach. Zapewne większość o nich słyszała. Były to malunki przedstawiające raczej codzienne sytuacje – polowanie, gotowanie, ale także te bardziej mityczne, jak wizerunki bogów. Można więc dojść do konsensusu, że człowiek od zawsze lubił ekspresję. Przez sztukę rozumie się chęć przekazania pewnej wrażliwości i zagadnienia, które to autor ma na myśli. Jak sztuka wpływa na człowieka?

Najstarsze formy sztuki

jak sztuka wpływa na człowiekaJaskiniowe malunki były zapewne początkami szeroko pojętej sztuki, kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie antyczny teatr, który znany jest chyba wszystkim. Najstarsza forma sztuki tak zaawansowanej, która do dzisiaj według wielu osób uważana jest za tą najlepszą i najwyższą. Zrodziła się w starożytnej Grecji i dała początek całej masie kolejnych dzieł, nie tylko tych teatralnych, inspirowała również literaturę, kino czy obrazy. Wiele dzieł literatury było także spisaną wersją przedstawień teatralnych.

Jak sztuka wpływa na człowieka?

Nasuwa się jednak dość ważne pytanie – jak sztuka wpływa na człowieka? Najprostszą odpowiedzią będzie: kształtuje go. I nie jest to omylne, ale zagadnienie to jest o wiele bardziej złożone. Istnieją różne formy socjalizacji, jest ona czymś w rodzaju budulca osobowości człowieka. Najbardziej chłonna i podatna na kształtowanie jest osoba młoda. Jedną z funkcji sztuki, jak było wspomniane to wyżej, jest przekaz. To często główny motyw dzieł, przez który autorzy chcą nam przekazać swoją rację. Sztuka wpływa więc na nasze postrzeganie świata, poglądy, buduje naszą inteligencję emocjonalną. Trzeba jednak pamiętać, że taka forma kształtowania człowieka, nie jest doskonała. Z dziełami kulturowymi jest podobnie jak ze stereotypami. Ukazują one wyidealizowany obraz naszej zbiorowości i negatywny innej, obcej.

Tak więc często to co chce przekazać autor jest tylko jego punktem widzenia, który być może jest fałszywy, lub nie koreluje z innymi jednostkami. Dlatego tak ważne jest interpretacja tych utworów oraz dystans do nich. Wyobraźnia socjologiczna, czyli orientacja w kontekście ekonomii i historii danego dzieła jest potrzebna, by dobrze coś zrozumieć. Sztuka jest obecna na każdym kroku i bardzo budująca, jednak łatwo można się nią zachwycić i pochłaniać ją bez refleksji, przez co mogą nam zostać zaszczepione fałszywe poglądy na świat. Kino i telewizja bowiem od dawna służyły za broń propagandową, która subtelnie umieszczona, nie budzi podejrzeń.